API gios.gov.pl Stacje Pomiaru Jakości Powietrza

Kolejna biblioteka dla ESP8266, umożliwiająca pobieranie danych o jakości powietrza. W poprzedniej dostawcą danych był serwis airly.eu. W obecnej jest to Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Biblioteka powstała na potrzeby mojej stacji internetowej WeatherZ  Za jej pomocą sprawdzam parametry PM2.5 oraz PM10 na ośmiu najbliższych mnie stacjach pomiarowych.

Przykład użycia

/*
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2018 Kamil Kaleta. All right reserved.
API gios.gov.pl Stacje Pomiaru Jakości Powietrza
*/ #include <ESP8266WiFi.h> //https://github.com/esp8266/Arduino #include "AirPollution.h" AirPollution pollution; //A I R P O L L U T I O N #define MAX_STATIONS 8 //identyfikatory stacji pomiarowych GIOS.GOV.PL //https://theveel.com/gios_gov_pl-findall/ int stations[MAX_STATIONS] = {400, 401, 402, 10121, 10123, 10139, 10435, 10447}; //W I F I C r e d e n t i a l s const char* ssid = "_ssid_"; const char* password = "_pass_"; void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } updatePollution(); } void loop() { } void updatePollution() { Serial.println("\n+-----\t+-----\t+-----\t+-----\t+----------"); Serial.println("|PM2µg\t|PM2%\t|PM10µg\t|PM10%\t|STACJA"); Serial.println("+-----\t+-----\t+-----\t+-----\t+----------"); for (int j = 0; j < MAX_STATIONS; j++) { pollution.getSensors(stations[j]); /////////////PM2,5 int s = pollution.getStationSensorsIds(0).toInt(); //(0=PM2.5, 1=PM10) if (s > 0) { int pm2Value = pollution.getDataValue(s).toInt(); Serial.print("|"+(String)pm2Value+"µg\t|"); ///////////////pm2 percent Serial.print(toPercent(pm2Value, 25)+"\t|"); }else Serial.print("|\t|\t|"); /////////////PM10 s = pollution.getStationSensorsIds(1).toInt(); //(int station, int sensorIndex) if (s > 0) { int pm10Value = pollution.getDataValue(s).toInt(); ///////////////pm2 percent Serial.print((String)pm10Value+"µg\t|"); Serial.print(toPercent(pm10Value, 50)+"\t|"); // }else Serial.print("|\t|\t|"); Serial.print(stationName(stations[j])); Serial.println(""); }//.for 'stations' Serial.println("+-----\t+-----\t+-----\t+-----\t+----------\ngios.gov.pl"); } String toPercent(int val, float base) { int i = (val / base) * 100; return (String)i + "%"; } String stationName(int id) { switch (id) { case 400: return"Krasinskiego"; break; case 401: return"Bujaka"; break; case 402: return"Bulwarowa"; break; case 10121: return"Dielta"; break; case 10123: return"Zloty Rog"; break; case 10139: return"Piastow"; break; case 10435: return"Telimeny"; break; case 10447: return"Wadow"; break; } }
Wynik w konsoli

Wynik w konsoli

 

Ze względu na specyficzną budowę zwracanych jsonów, oraz ich rozmiar, wyświetlenie wyników może zająć do kilkunastu sekund. W dużej mierze opóźnienie jest generowane w pliku https://github.com/kkaleta/GIOS.GOV.PL-API-for-ESP/blob/master/AirPollution.cpp, metodzie void AirPollution::doUpdate około linii 120 

   if (isBody) {
    parser.parse(c);
   }
		 delay(1);

Bez tego delay(1); nie udają się odczyty dużych jsonów. Z drugiej strony, po każdym odczytanym znaku następuje przerwa, co ogólnie wydłuża czas.

Ponieważ do wywołania potrzebne będą identyfikatory stacji pomiarowych, przygotowałem ich spis.

Działanie kodu można zobaczyć na tym fragmencie filmu

 

Github gios.gov.pl API

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] W każdym bądź razie, możecie też zerknąć na mojego bloga i tam zadać pytanie do tego […]